Adoracje

OKRES WIELKANOCNY

Adoracja najświętszego sakramentu w czwartek 02 czerwiec 2022r.
W intencji: wszystkich dzieci i ich rodzin.

GodzinaOsiedle
07.00Msza Święta;
08.00Mościska, Rusnaki, Starmachy, Porębscy, Hucisko;
09.00Filipy, Brzyzek, Chyby, Malarze, Kaczorówka, Kozyry;
10.00Dwór, Kaciki, Morgi, Nowa Wieś;
11.00Białonie, Chlipały, Misiury, Kaczory, Jopki;
12.00Bastówka, Kurki, Halamy, Gwałty;
13.00Stróże, Ostra, Borek, Nowina, Tramy;
14.00Kopajdy, U Zochara, Buchole, Cichorze;
15.00Liberdy, Zapały, Szkoła, Przedszkole;
16.00Zagronie, Maruty, Gąsiory, Słoniany;
18.00Msza Świeta.OKRES WIELKANOCNY

Adoracja najświętszego sakramentu w czwartek 08 czerwca 2022r.
W intencji: młodzieży i ich rodzin.

GodzinaOsiedle
07.00Msza Święta;
08.00Mościska, Rusnaki, Starmachy, Porębscy, Hucisko;
09.00Filipy, Brzyzek, Chyby, Malarze, Kaczorówka, Kozyry;
10.00Dwór, Kaciki, Morgi, Nowa Wieś;
11.00Białonie, Chlipały, Misiury, Kaczory, Jopki;
12.00Bastówka, Kurki, Halamy, Gwałty;
13.00Stróże, Ostra, Borek, Nowina, Tramy;
14.00Kopajdy, U Zochara, Buchole, Cichorze;
15.00Liberdy, Zapały, Szkoła, Przedszkole;
16.00Zagronie, Maruty, Gąsiory, Słoniany;
18.00Msza Świeta.