Ogłoszenia 13-03-2022

II Niedziela Wielkiego Postu 13 III.2022r.

1.    W centrum liturgii drugiej niedzieli Wielkiego Postu Kościół stawia Jezusa, który na górze Tabor ujawnia trzem wybranym uczniom prawdę, że jest umiłowanym Synem Boga Ojca.

2.    Dziś druga niedziela Wielkiego Postu, czyli Niedziela Ad Gentes, która jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W wielu miejscach świata ofiarną pracę misyjną podejmują misjonarze duchowni i świeccy. Nie tylko niosą światło Ewangelii, ale także codzienną pomoc. Módlmy się dzisiaj za wszystkich pracujących na misjach, aby doświadczali Bożej pomocy i wsparcia ze strony wspólnoty wierzących.

3.    Podczas środowej Nowenny do Matki Bożej Fatimskiej o godz.16.30, oraz Mszy Świętej o godz. 17.00, o nawrócenie dla naszej Parafii i, aby Zmartwychwstały Chrystus zamieszkał  w naszych domach i w naszych sercach.

4.    W sobotę, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Święty Józef jest patronem Kościoła powszechnego oraz rodzin chrześcijańskich. Jest także orędownikiem dobrej śmierci. Zapraszamy na wspólną modlitwę, aby przez wstawiennictwo Oblubieńca Maryi wypraszać Bożą pomoc dla Kościoła, naszych rodzin oraz prosić o łaskę dobrej śmierci dla wszystkich konających.

5.    Niech odpowiedzią na zaproszenie do wzmożonej modlitwy w Okresie Wielkiego Postu będzie nasz udział w wielkopostnych nabożeństwach: Drogi krzyżowej w piątki dla dorosłych i dzieci o godz. 16.15, dla młodzieży i dorosłych o godzinie 17.45 oraz Gorzkich żali w niedzielę o godz. 14.00. Przypominamy, że za każdorazowe pobożne odprawienie Drogi krzyżowej przy 14 stacjach oraz za udział w Gorzkich żalach i po spełnieniu zwyczajnych warunków można uzyskać łaskę odpustu.

6.    Tegoroczne rekolekcje wielkopostne rozpoczną się od 03.04. 2022 do 06.04.2022 ( V Niedziela Wielkiego Postu). Nauki wygłosi dla nas ks. mgr Tadeusz GNIEWEK Sercanin. Szczegółowy plan rekolekcji parafialnych dostępny będzie w Internecie i w przyszłą niedzielę na ulotce w kościele.

7.    Zainteresowani bierzmowaniem, powinni brać udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w każdy piątek o godzinie 17.45 i w Gorzkich Żalach w niedzielę o godzinie 14.00.

8.    W piątek 18 marca 2022  zapraszam Grupę  Porębiański  Ród o poprowadzenie Drogi Krzyżowej o godzinie 16.15. 

9.    Składki w 3,4,5 niedzielę Wielkiego Postu na Gorzkich Żalach będą na kwiaty do Bożego Grobu.

10.    Ogłaszamy konkurs w Parafii na najpiękniejszą „PALMĘ WIELKANOCĄ” – 2022, który odbędzie się w niedzielę  palmową 10.04.2022 po sumie o godzinie 10.00.

11.    Każdy piątek przypomina nam tajemnicę konania Pana Jezusa na krzyżu i Jego otwarte Serce. Starajmy się w tym dniu przyjąć Komunię św. wynagradzającą za nasze grzechy.

12.    W Wielkim Poście wzbudźmy w sobie szczere pragnienie oczyszczenia serca w zdroju Bożego miłosierdzia, które jest otwarte dla wszystkich i którego doświadczamy szczególnie w spowiedzi świętej. Okazja do spowiedzi świętej przed każdą Mszy Świętej, czy nabożeństwem w ciągu tygodnia ( 30 min.).

13.    Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Na progu Wielkiego Postu szczególnie polecamy „GOŚCIA NIEDZIELNEGO”, „NIEDZIELĘ” i dla dzieci „PROMYCZEK DOBRA”;” MAŁY PROMYCZEK” I „STAŚ” – po te ostatnie gazety zapraszam dzieci przed ołtarz , by je otrzymać jak również obrazek z dzisiejszej niedzieli.

14. Dzisiaj mamy II niedzielę miesiąca marca  będzie można złożyć pod chórem kościoła, ofiarę na pomoc w utrzymaniu kościoła i wszelkie remonty. Proszę Panów i Panie z Rady Parafialnej o pomoc  w przyjmowaniu tych darów i ofiar na rzecz naszego kościoła. Wszystkim którzy złożyli do tej pory jakąkolwiek ofiarę:  na ogrzewanie, światło, utrzymane kościoła wszelkie składki na kościół składam serdecznie Bóg zapłać . Pragnę poinformować wszystkich darczyńców  i tych co składają ofiary na nasz kościół  i dbają o niego, że będzie odprawiona Msza święta w ich intencji i ich rodzin w Niedzielę „Zmartwychwstania Pańskiego” 17 kwietnia  2022 o godzinie 10.00. Bóg zapłać za waszą pomoc i troskę o piękno naszej świątyni.

15.    Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy otwartości na Boże natchnienia i wzrastania w miłości do Bogu i ludzi.

16.    Bóg zapłać za sprzątanie kościoła Rodzinom z osiedla CHYBY:  za złożoną ofiarę 80 złotych na Kościół. Proszę o utrzymanie porządku w naszej świątyni w nadchodzącym tygodniu rodziny z osiedla:  KACZORÓWKA proszę o wykonanie prac w poniedziałek i  w sobotę od godz. 09.00.