Ogłoszenia 2022-10-23

XXX  Niedziela Zwykła 23.10.2022 R.

1.     Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny, w którym będziemy otaczać modlitwą i wsparciem materialnym szczególnie tych, którzy głoszą Chrystusa na wszystkich kontynentach świata.  W naszej wspólnocie modlimy się dziś szczególnie za Ks. Romana  misjonarza z Madagaskaru, i Siostrę Dominikę z Amazonii  i misjonarzy z Afryki. Za TYDZIEŃ 30.10.2022  wraz z grupą Dzieci Misyjnych z naszej Parafii i siostrą Agnieszką, którzy po KAŻDEJ Mszy świętej zapraszają do stolika przy drzwiach kościoła, gdzie będzie można poczęstować się słodkościami misyjnymi i kupić jakąś pamiątkę , a nasze pieniądze będą darem z naszej strony dla dzieci uczących się na Misjach w Afryce, ARSONA i IWET z Madagaskaru i misjonarzom w Afryce. Będzie też można kupić znicz i postawić na grobie swoich bliskich.

2.     Kończy się październik – miesiąc różańca. Zapraszamy codziennie  dzieci, młodzież i dorosłych na różaniec. W tygodniu 17.30 i w niedzielę 16.30.Warto zadać sobie pytania: Czy choć raz w tym miesiącu modliłem się na różańcem w intencjach swoich bliskich? Czy udało mi się zebrać rodzinę i zaprosić ją do wspólnej modlitwy?

3.     Na pytanie: W jaki sposób możemy pomóc w oczyszczeniu dusz w czyśćcu i naszym zmarłym? Katechizm poucza nas: „Wierząc w komunię świętych, wierni pielgrzymujący jeszcze na ziemi mogą pomóc duszom w czyśćcu, ofiarując za nich modlitwy za zmarłych, w szczególności Ofiarę eucharystyczną, lecz także jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne.” Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Św.

4.      Zachęcam wszystkich do skorzystania z sakramentu pokuty w czwartek od godz. 15.00 do 17.30 i w piątek  rano od 6.30 do 8.00 i po południu od 15 do 17.30  zapraszam do spowiedzi świętej, by w czasie tych Uroczystości przez osiem dni przyjąć komunię świętą i ofiarować Ją za zmarłych, oraz aby otrzymać odpust zupełny , który po Komunii  Świętej ofiarujemy za naszych drogich zmarłych. Odpust zupełny możemy skorzystać tylko z czystym sercem, wolnym od grzechów i wszelkich przywiązań do niego.

5.     Przypominamy o obowiązku uporządkowania i przyozdobienia grobów naszych bliskich. Prosimy też o zainteresowanie się grobami  opuszczonymi. Bardzo proszę, tych, którzy sprzątają groby o wrzucanie szkła i części plastykowych do pojemników, natomiast zwiędłe kwiaty i stare sztuczne do kontenera.

6.     W  najbliższy piątek ks. Andrzej  uda się z sakramentami świętymi do chorych i seniorów z naszej wspólnoty od godz. 9.00.

7.     W tym tygodniu różaniec poprowadzą : w poniedziałek klasy VIII , wtorek klasa III w środę klasa VII, w piątek grupa O Pio

8.     Dziękuję za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu rodzinom z osiedla „GWAŁTY” i  za złożoną na kwiaty i na środki czystości ofiarę 160 zł.  Proszę w tym tygodniu o sprzątanie kościoła w poniedziałek i w sobotę od godz. 09.00 rodziny z osiedla: „CHLIPAŁY, KURKI, JOPKI, KACZORY”.

9.     We wtorek  przypada, 1 listopada, uroczystość Wszystkich Świętych.  W naszym kościele będą one sprawowane według następującego porządku o godz. 8.00; 10.00 i 14.00 na cmentarzu. ( nie będzie Mszy Świętej o godzinie 15.00 w kościele). W tę uroczystość uwielbiamy Pana Boga w Jego świętych wszystkich czasów – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Panu Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności na radosne spotkanie z Ojcem w niebie. Msza Święta na naszym cmentarzu, a po niej procesja o godz. 14.00. W dzień Wszystkich świętych popołudniu nie będzie mszy świętej, natomiast o godzinie 18.00 na cmentarzu wspólny różaniec przy krzyżu.

10.  Przypominam że od 30. 10. 2022 do 23 kwietnia 2023  następuje zmiana godzin odprawiania Mszy swietych w tygodniu i w niedziele na czas zimowy. Msza św. wieczorna w tygodniu, będzie o godz. 17.00,  ( zamiast o godz. 18.00),  w niedzielę o godzinie 15.00   ( zamiast 17.00). Różaniec w  niedzielę za tydzień o 14.30 w poniedziałek 30.10.2022 o godz. 16.30. Zapraszamy.

11. Przypominamy również że z  soboty 29.10. 2022 na  niedzielę 30 .10.2022 następuje zmiana czasu przesuwamy zegarek o godzinę do tyłu , śpimy o godzinę dłużej.

12. ZA tydzień 30 .10.2022 kończymy konkurs na różaniec z BELE CZEGO. W niedzielę     06 .11.2022 odbędzie się rozdanie nagród i pamiątek po Mszy Świętej o godzinie 10.00. Zapraszamy wszystkich właścicieli różańców na Mszę Świętą i na finał konkursu.

13. Prasę można wziąć  przy wejściu z kościoła: Gość Niedzielny, Niedziela, Mały Gość Niedzielny , aby pogłębić swoją wiarę.

14. Wypominki za zmarłych przyjmuję w zakrystii i kancelarii parafialnej. Wypominki są starym zwyczajem w kościele, znakiem pamięci o naszych zmarłych, którym wiele zawdzięczamy.  Wypominki  w kościele będą o 8.00; 10.00; (15.00) 17.00. Proszę uprzejmie wszystkich Parafian , żeby rozłożyli wypominki na trzy części : nie tylko na godzinę 08.00, ale też na  10.00 i 15.00 ze względu na trudności w odczytaniu wszystkich z powodu małego czasu. Proszę o zrozumienie.

15. Proszę dzieci , które są w kościele na Mszy świętej o podejście do ołtarza aby odebrać gazetę STAŚ  i  JUTRZENKĘ.