Chrzest

Chęć ochrzczenia dziecka należy zgłosić z 2 tygodniowym wyprzedzeniem w kancelarii jednocześnie przynosząc ze sobą niżej podane dokumenty, sakrament w naszej parafii jest udzielany z reguły w trzecią niedziele miesiąca.

Wymagane dokumenty

  • wyciąg aktu urodzenia z U.S.C.
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców
  • jeśli rodzice dziecka są z innej parafii, a pragną chrztu w naszym kościele proszeni są o przyniesienie zezwolenia od ks. proboszcza ze swojej parafii
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania dla rodziców chrzestnych że mogą być chrzestnymi;
  • kartki potwierdzającą spowiedź św. rodziców i chrzestnych przed sakramentem chrztu świętego.

Rodzice Chrzestni

Rodzice Chrzestni powinni być:
osobami wierzącymi, praktykującymi i odpowiedzialnymi, powinni mieć ukończone szesnaście lat i powinni przyjąć sakrament bierzmowania, powinni wypełniać funkcję rodzica chrzestnego, zgodnie z wymogami Kodeksu Prawa Kanonicznego, kan. 874, par.1.

Drodzy Rodzice Chrzestni!
Podając do chrztu świętego dziecko, rodzicie je do życia Bożego. Przyjmujecie obowiązek dawania dziecku – chrześniakowi przykładu życia religijnego, oraz troski o jego wykształcenie i wychowanie katolickie. Dowodem Waszej dojrzałości religijnej jest spowiedź i Komunia Św. w intencji dziecka – chrześniaka, oraz metryka ślubu, lub świadectwo z katechizacji, lub indeks uczestniczenia, czy ukończenia katechizacji.