Spowiedź święta

Sakrament pokuty jest udzielany zawsze 30 minut przed mszą świętą. Jeżeli mszę świętą poprzedza nabożeństwo wówczas sakrament udzielany jest przed nabożeństwem.

Aktualny plan nabożeństw dla konkretnego dnia można sprawdzić przechodząc tutaj.