Ogłoszenia 29-10-2023

XXX  Niedziela Zwykła.

1.      Dziś przeżywamy 30. niedzielę w ciągu roku, która jest zarazem ostatnią niedzielą października – miesiąca różańcowego, ale nie odkładajmy różańca do szuflady, bierzmy go do ręki jak najczęściej. Pamiętajmy, że w tej prostej, a tak głębokiej modlitwie uwielbiamy Pana Boga oraz Jego i naszą Matką za wielkie dzieło odkupienia. Na różańcu możemy też wyprosić wiele potrzebnych łask, zarówno nam samym, jak i naszym bliskim, i to nie tylko żyjącym, ale również zmarłym.

2.      W tym tygodniu, w środę, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one sprawowane według następującego porządku o godz. 8.00; 10.00 i 14.00 na cmentarzu. W tę uroczystość uwielbiamy Pana Boga w Jego świętych wszystkich czasów – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Panu Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności na radosne spotkanie z Ojcem w niebie. Msza Święta na naszym cmentarzu, a po niej procesja o godz. 14.00. W dzień Wszystkich świętych popołudniu nie będzie mszy świętej, natomiast o godzinie 18.00 na cmentarzu wspólny różaniec przy krzyżu.

3.      W czwartek, 2 listopada, który jest jednocześnie pierwszym czwartkiem miesiąca, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli w tak zwany Dzień Zaduszny, w naszym kościele będą sprawowane trzy Msze Święte w godz. 7.00; 9.00; 17.00 z procesja za zmarłych w kościele. Na pytanie: W jaki sposób możemy pomóc w oczyszczeniu dusz w czyśćcu? Katechizm poucza nas: „Wierząc w komunię świętych, wierni pielgrzymujący jeszcze na ziemi mogą pomóc duszom w czyśćcu, ofiarując za nich modlitwy za zmarłych, w szczególności Ofiarę eucharystyczną, lecz także jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne.” Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. W tych dniach zmarli czekają na naszą duchową pomoc.

4.      Zachęcam wszystkich do skorzystania z sakramentu pokuty we wtorek od godz. 14.00 do 17.00, zwłaszcza że z daru odpustu możemy skorzystać tylko z czystym sercem, wolnym od grzechów i wszelkich przywiązań.

5.      W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy ( wypominki ), a zwłaszcza dar ofiary Mszy Świętej. Komunii świętej ofiarujmy odpust w ich intencji, naszą spowiedź świętą. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Pana Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.

6.      Przypominamy o obowiązku uporządkowania i przyozdobienia grobów naszych bliskich. Prosimy też o zainteresowanie się grobami  opuszczonymi. Bardzo proszę, tych, którzy sprzątają groby o wrzucanie szkła i części plastykowych do pojemników, natomiast zwiędłe kwiaty obok kontenera.

7.      W tym tygodniu przypada też pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W naszych modlitwach przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w czwartek od godz. 10.00 do 16.45. będziemy się modlić za naszych zmarłych i o nowe powołania z naszej Parafii. W piątek będziemy przepraszać Serce Boże za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia, nabożeństwo litania do Serca pana Jezusa, akt oddania Sercu Pana Jezusa i koronka o godzinie 16.30, potem Msza święta. W sobotę powierzymy naszą wspólnotę parafian, tych żyjących, ale również tych, którzy odeszli już do domu Pana, Tej, która jest naszą Królową, Matką Miłosierdzia, Pośredniczką, nabożeństwo I sobotnie o godzinie 16.00. W pierwszy piątek miesiąca z sakramentami świętymi udamy się do chorych i seniorów  z naszej wspólnoty parafialnej od godz. 9.00.

8.      Dzisiaj po Mszy świętej o godzinie 10.00 spotkanie z Radą parafialną. Spotkanie jest obowiązkowe.

9.      Dziękuję za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu rodzinom z osiedla ZAPAŁY: i za ofiarę 220 zł.  Proszę w tym tygodniu o sprzątanie kościoła w poniedziałek i w sobotę od godz. 9.00  rodziny z osiedla: CICHORZE.

10.  W tym tygodniu Pan Bóg powołał do siebie śp. Bartusia Kozyrę. Dobry Jezu a nasz Panie….. .

11.  Pozdrawiamy serdecznie solenizantów i jubilatów tygodnia, przekazując im najlepsze życzenia.